V menu vyberte Nástroje->Možnosti

0


3. V dialogu Možnosti vyberte Rozšířené-> Šifrování->Certifikáty

0


4. Import certifikátu kořenové certifikační autority (postsignum_qca_root.cer)

0


5. V dialogu Stažení certifikátu zaškrtněte volbu Uznat tuto CA pro identifikaci serverů, potvrďte výběr tlačítkem OK.

0